Svar på regelfrågor från medlemmar.
[Visa fler artiklar]

Fråga: Vad gäller för jaktchampionatet?
Om hunden tar en snö 1a i unghundsklass, får han tillgodoräkna sig detta till championatet och ta en minst barmarks 2a senare?
Svar: För jaktchampionat gäller ett 1:a pris ekl eller eklräv på drevprov samt lägst 2:a pris i ökl eller 1.pris ukl erövrat på barmark."

Fråga: I unghundsklass, kan man ta både en räv 1a och en har 1a eller är det endast en 1a som gäller?
Svar: sid 26 i regelboken Endast ett 1: a pris.


Fråga: När får man starta i UHK?
Svar: 12–24 mån sid 25 i regelboken.

Fråga: Får man starta även utanför jakttiden på klövdjur eller är det endas när jakt är tillåten?
Svar: Vi antar att du menar RR-prov. RR får genomföras från den1/9 till och med den tiden lokalklubben faställer.

Fråga: Om en hund tar en 1a i UHK vid 12 månaders ålder, och sedan går utställningen vid 13 månaders ålder, kan han ställas ut i brukshundsklass?
Svar: Nej, from och med 15 månader.

Fråga: - Punkt 4.3.1 samt 4.4. En tolkningsfråga för vissa: Vid UKL-prov, skall provdagen alltid vara minst 4 timmar? Det står ”dock skall provet avbrytas när ett 1:a pris är uppnått samt alla moment bedömda”. Om jag som domare då anser att jag sett ett bra sök, ett klockrent drev och vi säger att det har gått 3 tim av provtiden, kan man avbryta då?
Svar: Ja.

Fråga: - 4.8 Varg förekommer på provområdet.
Om jag som hundägare anser att hunden blivit ”skärrad” av ett vargmöte/vargförekomst, kan jag då ansöka om omprov även fast jag blir hänvisad till annan provmark?
Svar: Ansöka kan man göra men ej om man flyttat till annan mark.

Fråga: Idag är det yngsta ålder för RR-prov vid 15 mån ålder, nu när UKL har införts, kan man starta på RR-prov mellan 12-15 månaders ålder enligt UKL?
Svar: Tidigast start på RR är 15 månader enl. 3.8 sid 22 i regelboken.Fråga: När det gäller moment 6.4 Arbete på slag står det när det gäller räv: En av rävhundens viktigaste egenskaper är förmågan att följa äldre spår efter räv, s.k. kalla slag. Hundens slagarbete ska omfatta minst 30 minuter totalt under dagen. Om slag arbetet är under 30 minuter kryssas upplysningsrutan och hunden tilldelas med automatik 2 poäng.
Svar: Slagarbetet kan slås samman från flera slagarbeten så att den totala tiden uppnår 30 min.

Fråga: I nya regelverket nämns inte hur sakta ett drev får gå?
Svar: Har hunden har väldigt långsam drevfart oavsett terrängavsnitt och vittringsförhållande så att drevet aldrig avancerar i löpan bör poängen bli låg. Det är farligt att skriva ut hastighet på normal drevfart men domarens erfarenhet och de utbildningar som genomförts bör detta inte vara några problem.


5.1 Allmänt
Endast vid drev över 40 minuter sätts poäng på alla egenskaper. Vid drev under 40 min på godkänt
drevdjur sätts poäng på fyra moment: Sök/kontakt, Arbete på slag, Väckning på slag och Jaktlust.

6.2 Upptag
I upptag ingår momenten sök/kontakt, arbete på slag och väckning på slag.
Arbete på sök och slag ska resultera i snabbast möjliga upptag.
Vid bedömningen är farten, systematiken, vidden i söket, förmågan att särskilja kalla från varma slag samt
förar kontakten av särskild vikt.
Arbete och upptag på okänt eller icke godkänt drevdjur kan inte utgöra underlag för bedömning av detta
moment. Markeras med KEB (kan ej bedömas) och slutresultatet blir 0-pris.


Publ:2017-09-25 20:29:48
Publicerad av Gunnar Petersson

 
Nyheter från Jaktjournalen
 Faceboook

Faceboook

Primapetpremium
Pinewood
Hannäs Alu-Flex
Orion Pharma
Svenska Foder
Svenska Foder
Copyright © 2006 - 2019, Svenska Stövarklubben. Webmaster
Antal besökare på sidan (sedan 11/3-07) 2033645st. Snitt per dag 469 .
Senaste besök var 2019-01-24, 02:22:22