Utställningar

 
Utstllning Gotland 2017-05-13
 
Schillerstvare
Hanar Valpklass
1 Valpkl HP
SPAKARPS PANTER SE55844/2016 (RR SE J(RV)CH RVUDDENS STEJ S45276/2007 H rr -- J RR
BUDBERGETS HANNA S31100/2008 H rr) g. Gran Larsson Nr Frigges 345 62348 Snga Uppf. Kjell Larsson
Eksj
Kritik: Fr dagen ngot hgstlld valp, vackert huvud med rtt uttryck, bra ron, utmrkt topline som avslutas med
korrekt kors. Hrlig benstomme. Brstkorg under utveckling, fin frg o pls. Hrliga rrelser. BIS 1

Hanar Juniorklass
E Junkl 1 Junkk CK 3 Bhkl
ARTEMIS SE39309/2016 (RR SE J(RV)CH KLINTON S31995/2009 rr -- J HSMYRHEDENS TEA
S45242/2008 H ) g. Mattias Larsson Nr Hgdarve 114 62348 Stnga Uppf. Jesper Jnsson Torstuna
Kritik: 56 cm. Maskulint vlfomad i huvud, kraftfull hals, stark rygg aningen brant kors. Bra brstkorg, passande
benstomme. Rr sig bra runt om. Utmrkt pls o frg.
Hanar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk CK 1 Bhkl Cert BIR
HEJNUMDALENS NILO SE46817/2012 rr (J RR LYESKOGENS SNOBBEN S49459/2004 H rr -- BRSGRDS
ASKA S45928/2004 H ) g. Hkan Jakobsson Alskog Utalskog 728 Uppf. Per-Olof Olofsson Hejnum
Kritik: 59 cm. Kilformat huvud, mycket stark rygglinje, brant kors. Rejl brstkorg, ok vinklad bak, bra frg o pls.
E Jkl 2 Jkk CK 2 Bhkl R-Cert
LUFSEN SE43363/2014 rr (RR SE J(RV)CH AFFE S32526/2006 H rr -- J RR EKMARKENS BISSY S50847/2008
H rr) g. Bo Bogren Eskelhem Levide 771 62270 Gotlands Tofta Uppf. Bo Bogren Eskelhem
Kritik: 56 cm. Kraftfull hane, maskulin helhet, bra huvud. Stark verlinje avslutas med brant kors. Brstkorgen
kunde vara bredare i frmre del. Rastypiskt vinklad, bra steg och utmrkt pls
Tikar Juniorklass
V Junkl 1 Junkk
SILVERRVENS CLEO SE45947/2016 (RR SE J (RV)CH SE UCH ANTE S55641/2008 -- J EKMARKKENS
TRILLAN SE35564/2011 ) g. Gunnar Ericsson Smiss Vall 306 62193 Visby Uppf. Joakim Martinsson Frilless
Kritik: 54 cm. Feminint vlskuret huvud. Rtt uttryck. Bra hals, stark rygg, ngot framskjuten skuldra, brstkorg
under utveckling, vlvinklad. Rr sig lite hgt bak.
Tikar Unghundsklass
V Ukl 1 Ukk
BURGSTADENS SCHILLER HAIDI SE40787/2015 (RR SE J(RV)CH SE UCH DREVTORPET'S CHALLE
SE21035/2012 H rr -- J RR KURRELIA TEKLA SE38877/2011 H rr) g. Gunnar Ericsson Vall Smiss 306 62193
Visby Uppf. Mattias Larsson Nr
Kritik: 54 cm. Jttebra proportioner vlskuret huvud, rastypiska detaljer, stark verlinje, brstkorg under
utveckling. Rak i framstllning ok bak. Rr sig med mycket bra steg. Korrekt pls o frg.
Tikar Bruks/Jaktklass
E Jkl 1 Jkk
JAKT CHAMP'S DORIS SE31547/2015 rr (RR SE J(RV)CH SE UCH EKMARKENS ELOF SE35561/2011 H rr --
RR SE J(RV)CH DIHEKAS MIA S41624/2008 H rr) g. Johan Hansson Alskog Mallgrds 633 623 64 Ljugarn
Uppf. Kim och Frida Fagerstrm seda
Kritik: 55 cm. Huvud dr nosparti kunde vara mer utfyllt, mycket vacker verlinje. Brstkorg behver utvecklas.
Rr sig bra kunde ha lite mer benstomme. Fr dagen ok i frg, kunde ha lite mer pls.